logo Mohelnické Televize
logo města Mohelnice

Den mikroregionu Mohelnicko

Tradiční Den mikroregionu Mohelnicko se letos 10. června konal v Mohelnici, která slaví 750 let od svého povýšení na město. Tématem byla „Cesta do historie obcí“. Každá obec si vybrala nějaký milník ve své historii, na něj zaměřila výzdobu svého stánku a tomu přizpůsobila kostýmy. Po úvodním vystoupení žáků ZUŠ Mohelnice celou akci zahájila místostarostka Jana Kubíčková, která zároveň přivítala představitele jednotlivých obcí mikroregionu. Program dále pokračoval tanečními a hudebními vystoupeními žáků ZUŠ a zpěvačky Elišky Hanouskové, bojovými scénkami Mohelnické Sebranky a v několika hudebních blocích přítomné rozproudila kapela Welzl Gang ze Zábřehu. Návštěvníci si měli možnost prohlédnout velmi zajímavé prezentace ve stáncích jednotlivých obcí, kde se mohli také lehce občerstvit. A komu vyhládlo pořádně, hlad zahnal ve stáncích s občerstvením, které připravil personál restaurace Sport a Fotbalový klub Mohelnice. Družstva složená ze zástupců obcí se utkala v dobových soutěžích připravených Mohelnickou Sebrankou, na závěr nechyběla ani bohatá tombola. V rámci doprovodného programu sehrály děti z dramatického oboru ZUŠ své „Pouliční divadlo“, Společnost přátel historie Mohelnicka zde prezentovala historické fotografi e a materiály, Spolek ručních řemesel mj. připravil dílničku, kde si děti zdobily perníčky. Mohly se také vyřádit na obří skluzavce či zahrát si hry připravené zástupkyněmi Svazku obcí mikroregionu Mohelnicko nebo si na hasičské zbrojnici prohlédnout hasičskou techniku, případně se svézt na koni. Počasí přes hrozící bouřky bylo nakonec přívětivé, a tak nikdo, kdo na Den mikroregionu zavítal, určitě svého rozhodnutí nelitoval. Vzácnou návštěvou nás v průběhu dne poctil i hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek a senátor Marek Ošťádal. Celým dnem nás slovem provázela skvělá moderátorka Petra Müllerová. Akci fi nančně podpořil Olomoucký kraj, Nadace ČEZ a věcným sponzorským darem přispěla také společnost Vašíček – pekařství a cukrářství.11. 07. 2023 | autor: Jana Drechslerová

Komentáře

Nepřehlédněte

www.mks-mohelnice.cz/kalendar-akci?typ=1 www.mks-mohelnice.cz/akce/9707-mohelnicke-kulturni-leto-2024-koncerty-1axx www.mks-mohelnice.cz/akce/9720-matka-v-trapu-letni-kino-p16c