logo Mohelnické Televize
logo města Mohelnice

VELKÁ REFORMA SVOZU ODPADU VE MĚSTĚ

Velká reforma svozu odpadu ve městě začne 27. února 2023. Zastupitelé na návrh radnice schválili nákup žlutých a modrých odpadových nádob (popelnic) a nákup svozového auta. Tím se změní vše, co se týká svozu odpadu pro občany bydlící v rodinných domech a pro některé občany, kteří bydlí v bytových domech, ale ne na sídlištích. O co jde konkrétně? Každý občan bydlící v rodinném domku měl možnost si v areálu hasičské zbrojnice vyzvednout zdarma modrou a žlutou popelnici. Žlutou na plasty, modrou na papír. Občané v Mohelnici a Podolí mohou mít u rodinného domku až čtyři popelnice: hnědou na bioodpad, černou na komunální odpad, žlutou na plast a modrou na papír. Přesměrováním části odpadu z černé popelnice do barevných popelnic se sníží množství a váha komunálního odpadu, který je zatížen poplatky za likvidaci a každý z nás ho ročně musí zaplatit. Částka na rok 2023 činí 888 Kč/občana. Výsyp popelnic se prodlouží z periody jednoho týdne na tři týdny! Jednou za tři týdny dojde ke svozu žlutých, modrých popelnic. Jednou za tři týdny dojde ke svozu černých popelnic v Mohelnici, jednou za 14 dní dojde ke svozu černých popelnic v našich místních částech Podolí, Újezd, Studená Loučka, Květín, Řepová, Křemačov, Libivá. Svoz hnědých popelnic má svůj interval jednou za 14 dní a na něm se nic nezmění. Jedinou změnou je to, že dojde k rozšíření svozu bioodpadu v nových částech města a v místní části Podolí. Se změnou intervalu svozů popelnic dojde také k redukci některých stávajících kontejnerových míst o žluté, modré kontejnery zejména v lokalitách rodinných domů a ve všech místních částech. Na těchto kontejnerových místech zůstane tak jen kontejner na sklo. Vy, kteří jste si ještě nevyzvedli modré a žluté popelnice, neváhejte s jejich vyzvednutím. Termíny svozů pro jednotlivé ulice jsou uvedeny v následujících tabulkách (ulice jsou seřazeny podle abecedy). A co má být cílem této reformy svozu odpadů? Snížení množství komunálního odpadu, navýšení množství bioodpadu, papíru a plastů s výsledkem nenavyšování částky za svoz odpadů v dalším roce. Zachovat na co nejdelší časové období poplatek 888 Kč/ občana. Každý z nás si musíme uvědomit, že odpad vytváříme, jde o náš odpad, za jehož likvidaci musíme i zaplatit. Město nám poze zajistí servis.06. 02. 2023 | autor: Jana Drechslerová

Komentáře

Nepřehlédněte

www.mks-mohelnice.cz/kalendar-akci?typ=1 www.mks-mohelnice.cz/akce/9707-mohelnicke-kulturni-leto-2024-koncerty-1axx www.mks-mohelnice.cz/akce/9720-matka-v-trapu-letni-kino-p16c