logo Mohelnické Televize
logo města Mohelnice

Tříkrálová sbírka 2023

Záhy po Novém roce se opět rozezní známá koleda „My tři králové…“ a odstartuje tak tradiční Tříkrálová sbírka, kterou v našem regionu organizuje Charita Zábřeh. Na svou koledu se chystají i koledníci v Mohelnici. Skupinky tříkrálových koledníků se s úředně zapečetěnou pokladničkou vydají na svou pouť v sobotu 7. ledna 2023 od 9 hodin. Tradičně označí požehnanou křídou veřeje dveří nápisem K+M+B+2023, který symbolizuje přání dobra a požehnání. Do pokladničky pak můžete přispět libovolným finančním darem, který pomůže v našem regionu lidem, o které Charita pečuje svými službami. Pokud k vám králové nedorazí vůbec (protože se třeba nenašlo dost dobrovolníků nebo koledníci náhle onemocněli), můžete do sbírky přispět i jiným způsobem: od 2. do 15. 1. bude připravena statická kasička umístěná v prostoru podatelny městského úřadu; do online kasičky, která bude od 1. ledna spuštěna na www.trikralovasbirka.cz, kam, stejně jako loni, pro Charitu Zábřeh konkrétně darujete uvedením PSČ Mohelnice. Výtěžek připravované tříkrálové sbírky Charita využije na podporu péče o chudé, děti a samoživitele s nízkými příjmy, nemocné, lidi po úrazech, handicapované, seniory, umírající. Tedy o ty, kdo nějakou míru dopomoci v náročné situaci ve svém životě potřebují. Výtěžek bude využit také ke spolufinancování zřízení pracoviště chráněné dílny pro zaměstnávání lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem. „Děkujeme za věnované prostředky a důvěru pomáhat naším prostřednictvím těm nejpotřebnějším z nás,“ děkuje koordinátorka sbírky Jana Skalická z Charity Zábřeh. Konání Tříkrálové (veřejné) sbírky je povoleno na celém území ČR Magistrátem hl. města Prahy. Více informací k připravované sbírce v našem regionu a o službách zábřežské Charity naleznete na webu: www. charitazabreh.cz. Jana Skalická, propagace, tel.: 736 509 431, e-mail: propagace@charitazabreh.cz



20. 12. 2022 | autor: Jana Drechslerová

Komentáře

Nepřehlédněte

www.mks-mohelnice.cz/kalendar-akci?typ=1 www.mks-mohelnice.cz/akce/9707-mohelnicke-kulturni-leto-2024-koncerty-1axx www.mks-mohelnice.cz/akce/9720-matka-v-trapu-letni-kino-p16c